Jak ošetřit bazén, jímku či betonovou podlahu

Pondělí 19. listopad 2018 | RSS
Autor: Biopol paints

Potřebujete ošetřit bazén, jímku či betonovou podlahu v garáži proti pronikání vlhkosti,  organickým rozpouštědlům, ropným produktům či mechanickému namáhání ? Můžete aplikovat barvu dokonce na zavlhlý, či nevyzrálý beton !

 

 

 

Použití nátěrových hmot na savé betonové podklady má vždy svá úskalí. Finální úspěch závisí nejen na kvalitě vlastní barvy, ale i na druhu a soudržnosti podkladu a na hloubce průniku barvy do tohoto podkladu. Zásada je, že se první vrstva barvy musí vždy plně vsáknout do savého podkladového materiálu a nemá vytvořit krycí film.Tohoto efektu se docílí náležitou aplikací vhodného penetračního přípravku nebo alespoň optimálně naředěné barvy, pokud není tento speciální přípravek pro hloubkový průnik a zpevnění podkladu k dispozici.

Optimální stupeň naředění barvy je případ od případu odlišný a je nutno si tuto věc předem vyzkoušet. Povrch betonu nesmí být „kletovaný", neboť na tak hladkém povrchu nátěr dostatečně nezakotví. Na druhé straně nesmí beton silně sprašovat, protože se časem odloupne nátěr i s povrchovou vrstvičkou nekvalitního betonu. Navíc nanášení nátěrových hmot na prostý beton a na osinkocement obecně patří k nejrizikovějším aplikacím. Kamenem úrazu je zde soudržnost podkladu, kde se za dostačující hodnotu považuje 2,5 MPa. Důležitým prvkem je rovněž dodržení minimální tloušťky vytvrzeného filmu (tato hodnota činí obecně min. 120 mikrometrů. Přibližné dosažení této hodnoty je v návodu simulováno požadovaným počtem nanášených vrstev a uváděnou vydatností barvy směrem k obsahu účinných látek ... v našich případech se jedná obvykle o min. 2-3 vrstvy barvy + penetrace).

 

Úprava podkladu a volba nátěrového systému

Úprava podkladu a volba nátěrového systému závisí na stupni narušení betonu a stupni odolnosti vrchního ochranného pláště barvy. U nenarušeného betonu postačí mechanické očištění, zbavení prachu a nečistot, případně důkladné odstranění odbedňovacích přípravků. Betonové plochy s jemnými siťovými trhlinami je výhodnější omýt vysokotlakým čistícím zařízením nebo očistit otryskáním. Trhliny v betonu je třeba klínovitě rozšířit a vyčistit. Nesoudržné, narušené a nedostatečně přilnavé části betonu (znějící při poklepu dutě) je nutno odstranit a obnaženou ocelovou výztuž očistit, nejlépe otryskáním. Obnažená ocelová výztuž se opatří antikorozním nátěrem, buď speciálním nebo běžným, ale odolným alkalickému prostředí a s dobrou přilnavostí k dalším vrstvám. Praskliny a menší díry je možno vyplnit speciálním pružným tmelem.

 

Nátěrový film

Samotný ochranný nátěrový systém se zvolí dle druhu natíraného předmětu ( betonový bazén, vodní jímka, betonová konstrukce či podlaha a pod. ), vlastnostem vůči agresi vnějšího prostředí, mechanického namáhání, stupni odolnosti vůči vlhkosti, vodě, chemickým látkám, ropným produktům, či organickým rozpouštědlům.

Partneři a značky logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom logo_bottom
Kontakty
Newsletter
  • Chci být jako první informován o novinkách a výhodných akcích.

POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE